Historik

99,93% drifttid
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 19 dagar!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 9 dagar!
Avbrott
Website / Website
Inga händelser på 10 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Website / Website
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Website / Website
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 11 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 11 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Website / Website
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Website / Website
Avbrott
Website / Website
Avbrott
Website / Website
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Website / Website
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Website / Website
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 13 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 17 dagar!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Website / Website
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 13 dagar!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Inga händelser på 26 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 11 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott